STC Ede

Mijn sportpaspoort

Met onze eigen app helpen wij verenigingen op afstand om spelers en trainers te helpen om  de belasting per speler verantwoord op te bouwen. Hierdoor verlaagt de kans op een ovebelastingsblessures wat in het voordeel is van de trainer en spelers is. In de praktijk blijkt het namelijk dat bij teamsporten overbelasting regelmatig voorkomt. Deze type blessure kan voorkomen worden wanneer de trainingsbelasting en de communicatie tussen staf en spelers optimaal is. 

Mijn Sportpaspoort helpt de trainer en spelers om deze optimale situatie te bereiken. 

De voorbereiding

Tijdens de voorbereiding is het de taak van de trainer om de groep klaar te stomen voor de competitie. Dit betekent dat de groep fit en belastbaar moet zijn om weerstand te kunnen bieden aan elk team. Tijdens deze voorbereiding moet de balans tussen belasting en belastbaarheid optimaal zijn.

De app helpt de trainer om de belasting en belastbaarheid van speler te monitoren en te evalueren. Na elke week ontvangt de trainer ook een rapport over de belasting en belastbaarheid. 

De ervaren mate van inspanning

Na een training of wedstrijd vraagt de app aan haar gebruikers om de ervaren mate van inspanning (EMI) in te voeren. Dit cijfer wordt verstuurd en weergegeven aan de trainer. 

Dit cijfer geeft een subjectieve indruk van de intensiteit van de training of wedstrijd. 

In de analyses die de trainer ontvangt worden deze cijfer als teamgemiddelde weergegeven. Hierdoor kan de trainer beoordelen of de training voldoet. 

Piekbelasting

Piekbelasting als team of individu is een variabele die ervoor kan zorgen dat een persoon meer risico loopt voor overbelasting. Wanneer het gemiddeld met meer dan 20% stijgt spreken we van piekbelasting.

In de analyses wordt dit weergegeven en besproken. 

Blessureknop

De spelers hebben allemaal een blessureknop tot hun beschikking. Deze blessureknop is gekoppeld met een fysiotherapiepraktijk. Wanneer een speler de knop  in drukt ontvangt deze fysiotherapiepraktijk een melding. Zij zullen zo snel mogelijk contact opnemen met de desbetreffende speler..